Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

Heropening Groepenbrug

De feestelijke opening op 5 maart 2008 van de Limesbrug en de gerenoveerde Groepenbrug. Een leuke happening met een tweemansorkest en Chineese Ricksjah" performers. Gedeputeerde Ekkers en wethouder Groeneweg hielden een korte toespraak. 

De eerste memoreerde de Stichting Hugo Kotestein, die had gepleit voor renovatie van de bestaande brug en dat dat aanleiding was geweest om een modern ontwerp te verlaten. Ed van Keimpema, lid van de werkgroep Woerden, heeft ooit (sep 2005) een rapport over de Groepenbrug geschreven.
 Wij zijn als werkgroep content met deze renovatie en vinden het een opsteker voor ons niet altijd in dank afgenomen bemoeienissen.