Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

Doel van de stichting


De Stichting Hugo Kotestein heeft ten doel bewaring van elementen van monumentale waarde in stad en landschap. Zij zet zich in voor behoud en versterking van de (historisch-) ruimtelijke kwaliteit van de stads- en dorpsgebieden en het landelijk gebied.

Lees meer: De stichting Hugo Kotestein

Hugo Kotestein in het nauw

Het heeft aan een zijden draadje gehangen of Hugo Kotestein was ten offer gevallen aan de oorlogsomstandigheden in het rampjaar 1672. Woerden zuchtte in het najaar onder de Franse bezetting. Voordat het zover was, lag de stad in een niemandsland. Al in augustus waren Franse ruiters aan de poort verschenen, maar die vertrokken weer toen ze vernamen dat er geen andere Franse soldaten in de stad waren gelegerd. Een paar dagen later kwam de prins (stadhouder Willem III) met zijn gevolg naar Woerden.

Lees meer: Hugo Kotestein in het nauw