Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

huisRiCentrumOp 19 september 2020 heeft wethouder Kok van de gemeente Oudewater de Hugo Kotestein oorkonde uitgereikt aan de eigenaars van het woonhuis Leeuweringerstraat 52 in Oudewater vanwege de buitengewoon zorgvuldige en fraaie restauratie van het oude pand. Het huis is in 1895 gebouwd als 'dienstwoning' voor het hoofd van de St. Franciscusschool, en altijd als zodanig in gebruik geweest tot de school in 1984 de deuren sloot. Het toenmalige schoolhoofd ('Meester Rutten') is er blijven wonen en heeft het drie jaar geleden aan de huidige eigenaars verkocht.
De uitreiking vond vanwege de corona-beperkingen plaats in de St. Franciscuskerk, waar het mogelijk was met inachtneming van de regels van dat moment de ceremonie te laten plaatsvinden. Er waren 54 genodigden aanwezig.

Toelichting op de voordracht en motivatie:
Er is met veel toewijding en vakmanschap aan het huis gewerkt om zowel het historisch aanzicht als het interieur te behouden en er tegelijkertijd een woning naar eigentijdse standaard van energiebeheer, comfort en veiligheid van te maken. Dat is begonnen met het zorgvuldig 'strippen' van het interieur, waarbij de originele tegelvloer op de benedenverdieping onder een later aangebrachte egalisatielaag tevoorschijn kwam, verlaagde plafonds brachten originele plafonds aan het licht en tijdens het strippen kwam het 'visitekaartje' van de aannemer in 1895 tevoorschijn in de vorm van een plankje met zijn naam (Dionisius), datum en het object. Het pand is anno 2018-2020 door zijn achterkleinzoon Dionisius, eveneens aannemer, gerestaureerd. Bijzondere vermelding verdienen de groen geglazuurde raamdorpelstenen, waarvan er in de loop van de voorbije 120 jaar een aantal afgebroken, beschadigd of uit hun zetting gevallen waren. De eigenaars zelf hebben stad en land afgezocht om een paar honderd vervangende stenen te laten bakken en in de juiste kleur te laten glazuren. Na enkele afgekeurde monsters en partijen zijn de goedgekeurde stenen geglazuurd door Koninklijke Tichelaar in Makkum.

Bij de foto: een dubbele garagepoort anno 1895? Hoofdonderwijzers konden zich van hun tractement geen automobiel veroorloven, en daar was de garage ook niet voor bedoeld: er stond een brandbluswagen en ander blusmateriaal in, voor het geval er in de school (die achter de woning gestaan heeft) of elders in de buurt brand zou uitbreken. Brand was, met olielampen op wollen tafelkleden, een maar al te vaak voorkomend verschijnsel...

plankje2

 

verslag Hugo Kotestein oorkonde 2020

Hugo Kotestijn Oorkonde  2018 naar het Muziekhuis in Oudewater.

 

Met heel veel liefde en inzet is een oud verwaarloosd schoolgebouw weer in de oude pracht hersteld.

Dit betekende een zeer verdiende Oorkonde  2018 van Hugo Kotestijn.

Lees meer: Oorkonde 2018 naar het Muziekhuis in Oudewater