Zienswijze werkgroep Montfoort / Linschoten op Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie

Werkgroep Montfoort/Linschoten - Recent hebben we het ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening mogen inzien. Over het algemeen achten we dit een goed stuk. Ook al kunnen we ons vinden in de aanbevelingen van dit ontwerp, hebben we zorgen omtrent de invulling van bedrijventerreinen in onze regio. Het gaat dan niet zozeer om de invulling van de eerste fase, maar met name de tweede fase, de herijking, die binnen twee jaar volgt.

 Klik hier om de zienswijze werkgroep Montfoort/Linschoten te lezen.

Start gemaakt met nieuwe beplanting rond huidig bedrijventerrein IJsseloord Montfoort

De bewoners/belangengroep steenfabriekterrein IJsseloord uit Montfoort presenteert woensdag 23 mei a.s. haar definitieve toekomstplan voor het terrein tussen de Jan Snel Group en Krekenburg.

Lees meer: Presentatie toekomstplan voor terrein naast Jan Snel

Zienswijze HK op Ontwerp Provinciale Structuurvisie 2013-2028

Gedurende de periode van ter inzage legging van het ontwerp van de Provinciale Structuurvisie 2013-2028 (Ontwerp PRS) kunnen zienswijzen worden ingediend. De Stichting Hugo Kotestein/werkgroep Woerden/werkgroep Kamerik maakt van deze mogelijkheid gebruik.

De Stichting Hugo Kotestein doet een oproep aan alle statenleden om bij de behandeling van de Ontwerp PRS hoge prioriteit te geven aan behoud van het landschap in het westelijk deel van onze provincie.
Klik hier voor de zienswijze (pdf)