Heropening Groepenbrug

De feestelijke opening op 5 maart 2008 van de Limesbrug en de gerenoveerde Groepenbrug. Een leuke happening met een tweemansorkest en Chineese Ricksjah" performers. Gedeputeerde Ekkers en wethouder Groeneweg hielden een korte toespraak. 

Lees meer: Feestelijke opening gerenoveerde Groepenbrug

Bescherm de Weidemolentjes

De kleine weidemolentjes in de polders zijn zo typerend voor het landschap, dat ze een beschermde status moeten krijgen. Molentjes beeldbepalend voor polder. Daarvoor pleiten Dorpsplatform Zegveld en monumentenstichting Hugo Kotenstein. De molentjes staan in de polders rondom Zegveld en de Meije en dienen om het waterpeil plaatselijk te verlagen. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil af van deze onderbemaling. In nieuwe plannen wil het waterschap het waterpeil in grotere gebieden gelijktrekken. Hiermee verandert de waterhuishouding en verliezen de meeste weidemolens hun functie. Dorpsplatform Zegveld en Hugo Kotenstein vrezen dat de kenmerkende kleine installaties hierdoor verdwijnen uit het polderlandschap.

Lees meer: Molentjes krijgen monumentenstatus

Kamerik in de "watercanon"

Kamerik heeft met z'n watergang "de wetering" een prominente plek gekregen in de "watercanon". Dit is uiteraard een grote steun in de rug voor onze acties van de laatste jaren tegen aantasting van de Kamerikse wetering. Maar ook de plannen voor een golfbaan pal naast de wetering in een 12e eeuwse veenontginning lijkt niet bepaald in lijn met op zijn minst de geest van de canon.

Lees meer: Kamerik eerste in venster van de 25 in de "watercanon